Mulstrup

Vindmølle

Laug

 

 

Interessentskabsmøde 2017

 

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde 2017

I

Tvindelstrup forsamlingshus

Mandag den 3. april kl. 19.30 2017

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Regnskabet for 2016

ligger på regnskabssiden 

Produktionssiden er opdateret med 2016 produktionen.

 

 

 

HUSK AT MEDDELE NY MAIL

TIL PETER

 

Fremover vil der kun blive udsendt information via e-mail, samt lagt information her på hjemmesiden.

Du opfordres til at sende din mailadresse til 4690peter@gmail.com

 

Overdragelse/salg af andele samt adresseændring bedes meddelt bestyrelsen.

 

Opdateret den 16/03 2017