Forside

Bestyrelse

Interessentskabsmøde

Regnskab

Produktion

Referater

 

 

     

 

 

Mulstrup

Vindmølle

Laug

 

 

Interessentskabsmøde 2016

 

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde 2016

I

Tvindelstrup forsamlingshus

Mandag den 11. april kl. 19.30 2016

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Nyhedsbrev og regnskab udsendes når

Revideret regnskab foreligger.

 

Produktionssiden er opdateret med 2015 produktionen.

 

 

 

HUSK AT MEDDELE NY MAIL

TIL PETER

 

Fremover vil der kun blive udsendt information via e-mail, samt lagt information her på hjemmesiden.

Du opfordres til at sende din mailadresse til 4690peter@gmail.com

 

Overdragelse/salg af andele samt adresseændring bedes meddelt bestyrelsen.

 

Opdateret den 05/03 2016